Richard Lindström
Baryton

Richard Lindström, född år 1992, är en baryton från Västerås. Som elev vid Fryxellska skolans musikklasser och körsångare i Västerås domkyrka odlade han tidigt ett intresse för den mänskliga röstens uttrycksförmåga. Åren 2011-2015 studerade han juridik vid Uppsala universitet. Samtidigt sjöng han i flera av stadens främsta ensembler (Allmänna Sången, Orphei Drängar och Robert Sunds kammarkör för att nämna några) och fick privat undervisning i sång. Under denna tid tändes en djup längtan efter att få syssla med sången professionellt. Sålunda följde därefter studier i romansinterpretation vid Vadstena folkhögskolas musiklinje och sedan hösten 2017 är han student vid Operahögskolan i Stockholm.