ORGANISATION

INFO

Operahögskolans studentkår är en liten kår som detta verksamhetsår har 33 studenter, vilket utgör samtliga av Operahögskolan i Stockholms studenter. Operahögskolan tillhör Stockholms konstnärliga högskola (SKH eller uniarts, länk längst ner på sidan) tillsammans med Stockholms dramatiska högskola (StDH) och Dans- och Cirkushögskolan (DOCH). Kårerna är separata men samarbetar.

Studentkåreren är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening vars huvudsakliga syfte är att bevaka och främja studenternas intressen och angelägenheter samt representera dem i alla frågor som rör studentlivet, inklusive utbildning, utveckling, arbetsmiljö, likabehandling och studiesociala frågor. Operahögskolans studentkår vill också verka för att sprida operakonsten.

Operahögskolans studentkår finansieras främst genom s.k. kårgig, där olika externa parter anlitar kåren för diverse sånguppdrag. Kåren sponsras också av Operahögskolans Vänförening.

STYRELSE

Ordförande: Vilma Skäryd

Vice ordförande: Amanda Liljefors 

Kassör: Richard Lindström

Sekreterare: Alice Störholt

Ledamöter: Synne Marie Vinje, Linda Evers, Agnes Wästfelt och Tilde Rödland.