Mikael Horned
Baryton

Mikael Horned, baryton från Linköping, har sedan tidigare än konstnärlig kandidatexamen i kammarmusik från Mälardalens högskola i Västerås. Sommaren 2019 gjorde han rollen som underjordens härskare, Pluto, i Vadstena-Akademiens uppsättning av Telemanns 'Orpheus'. Under den följande hösten utförde Mikael sin praktik på Kungliga Operan som Zaretskij i Eugen Onegin. Vårterminen 2020 börjar med ett utbyte till Operahögskolan i Oslo där han ska göra rollen som Ford i mastrarnas examensproduktion av Falstaff på Operahuset i Oslo.


Mikael har bland annat erhållit utmärkelser som andra pris i Wagnersällskapet i Göteborgs sångartävling 2018 och Östergötlands landstings kultur- och utvecklingstipendium 2014, samt stipendier ifrån Anders Sandrews stiftelse och Lisbeth Håkanssons stiftelse.