Förmåner

Interna förmåner

Som medlem i Operahögskolans studentkår blir man årligen bjuden på två fester med middag.  Kåren försöker anordna masterclasses eller seminarier för medlemmarna. Man har möjlighet att sjunga på kårgig. Kåren betalar för kaffe och ibland fika eller liknande. Kåren betalar också för studenternas kopiering.


Externa förmåner

Som student på Operahögskolan får man gå gratis på Kungliga Operan samt bevista överenskomna repetitioner. Studenterna får också gå gratis på Berwaldhallen och Dramaten.